Contacts

423824, g. Naberezhnye CHelny,
ul. Mashinostroitel'naya 91A, office 208A
POSTAL ADDRESS
LEGAL ADDRESS
423800, Tatarstan,
g. N. CHelny, ul, Promyshlennaya 15, office 309
ACCOUNTING
buh@restoplace.cc
SUPPORT
info@restoplace.cc

Restoplace Details

IP Lebedev Viktor SHakirovich
OGRNIP 317169000196437
INN 165055346368
KPP 165502001
R/S 40802810762000025181 PAO Sberbank
K/S 30101810600000000603
BIK 049205603